Elektriskt värmegolv / golvvärme!

Support varje dag till 21:00

Support på eletkrisk golvvärme

Kakelplattans sponsring.


Kakelplattan AB:s sponsring - vi gör lite annorlunda.

Kakelplattan AB sponsrar upprustningen av Orrholmsgaraget i Karlstad. Från en förfrågan av hyresgäster för 5 år sedan har arbetet med uppsättningar av konstverken avlöst varandra. Kakelplattan söker upp förmågor som sedan med hjälp och stötning av Kakelplattan kan förverkliga sina alster. Här brevid är ett urval av konstverk uppsätta av olika konstnärer.

Uppmärksamheten från boende och media hur varit mycket givande och positivt.

kakelplattan kakelfolkan kakelstaden kakelfisken kakelbilen staden kakelkonstverket