Elektriskt värmegolv / golvvärme!

Support varje dag till 21:00

Support på eletkrisk golvvärme

Frostvakt.

Frostvakt, isvakt & stuprörstinare.

Kakelplattan AB kan här tillsammans med Heatcom erbjuda frostvakten.

Frostvakten är en mobil värmekabel försedd med jordad stickpropp för anslutning direkt till 230V. Frostvakten passar för de flesta typer av frostskydd och varmhållning såsom stuprännor, hängrännor, dräneringsrör, vattenmätare, vattenrör, vattenmätare, växthus m.m. Istappar, isproppar och frostsprängningar är tack vare frostvakten ett minne blott!

Frostvakt

Frostvakten har en inbyggd termostat som startar vid +3grader och stänger av vid +12grader - ingen risk för överhettning och frostvakten minimerar energiåtgången.

Frostvakten är S- och CE-märkt och frostvakten är helt fri från PVC.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Support via tel, mail & instruktionsvideo. På varor vi säljer!