Elektriskt värmegolv / golvvärme!

Support varje dag till 21:00

Support på eletkrisk golvvärme

Flytspackling - fortsättning.

Du har väll läst sidan Inför flytspackling först? Annars klicka här.

Nu är det dax för flytspackling

Man behöver följande:Stor kraftig hink. 25 liter.
Blandningsmaskin som är stark, hobbyborrmaskiner har en tendens att gå sönder.
Visp för spackel.
Vattenmått.
Stövlar.
Skyddspapp på golvet när man transporterar flytspacklet.
Avstängningslist.
Nivåpinnar (vid spånskivegolv kan man använda sig av skruvar med platt skalle så att man ser när flytspacklet är i rätt nivå).
Man bör vara 2 personer varav en är van (ring oss gärna så vi kan hjälpa Er).

Blandningen

Följ blandnings- och appliceringsanvisningarna enligt säcken. Minsta avvikelse kan göra flytspacklet svagt och poröst. När det gäller flytspacklet så ska pulvret ha rumstemperatur vid tillblandningen (ca. 20°C) och om nödvändigt skall varmt vatten användas (max. 40°C). Temperaturen i den färdiga massan bör vara > 15°C. Fiberflytspacklet blandas med borr och visp i 2-3 minuter tills massan är homogen och klumpfri. Färdigblandad massa skall användas inom 20 min.

Rekommenderad vattenmängd är det som står på säcken, varken mer eller mindre. För mycket vatten reducerar massans fasthet, förorsakar separation och ger en ojämnare och fulare yta.Fallbyggnad

Lutningen ska vara enligt nedan:
1) Ytor som utsätts för regelmässig vattenbegjutning ska ha en lutning på 1:50 - 1:150 ( dvs mellan 20 mm/m - 6,7 mm/ m).

2) Övrig golvyta eller utrymmen som delvis utsätts för vatten ska ha en lutning på 1:100 - 1:200 (dvs mellan 10 mm/m - 5 mm/m.)

Det får aldrig förekomma bakfall i våtutrymmet. Det ska alltid vara fall mot brunnen i våta utrymmen. OBS! Spackla kant i kant med golvbrunnen. Golvbrunnen får under inga omständigheter spacklas över. Det kan vara ganska svårt att bygga ett fall i våtrum. Om du är det minsta tveksam rekommenderar vi att du anlitar en hantverkare.

Det finns 2 generella sätt att flytspackla ett badrum.

Alternativ 1. Självavjämnande spackel (svårast)

Utläggning

Täta ner i golvbrunnen med någon kraftig påse (det får inte läcka ner i rören som är anslutna till golvbrunnen). Börja att fylla rummet med flytspackel. En vanlig höjd som man kan räkna med vid värmegolv är 22mm i genomsnitt. När hela rummet är fyllt (har Ni skruvar med platta huvuden så skruva ner dem till rätt nivå så ser Ni när flytspacklet når över skruvskallen) så tar Ni en lång käpp med en ditsatt skopa i änden. Om man kan så ska man stå i dörröppningen och ösa med skopan. Det är viktigt att skopan ska få plats i golvbrunnen. Börja att ösa ur golvbrunnen, häll det som är i skopan utmed väggarna. I och med att hålet i golvbrunnen är lägsta punkten kommer det att blir ett naturligt fall mot den. Vill man bearbeta massan så gör det med en tandad spackelspade eller piggroller och fös massan från området som man inte vill ha så mycket flytspackel.

Observera återigen den så kallade öppentiden som är cirka 10 minuter, beroende på tjocklek. När massan blivit gångbar efter 2-4 timmar går du in på ytan och tar bort avstängningslisten. Massan har ännu inte blivit hård vilket möjliggör att du kan ”skära” bort kanten på massan så det blir en jämn och slät övergång mot golvbrunnen.

För att avjämningsmassan inte ska rinna ner till oönskade ställen, ska självhäftande avstängarlist monteras. Ta bort den när man kan gå på flytspacklet. Se även till att det inte finns några springor eller glipor på golvet mellan skivor, golv/väggvinkeln eller liknande. Det kan gå åt många säckar när källaren fylls!

Alternativ 2

Med avstängningslisten stänger man av 1 kvadratmeter med golvbrunnen i centrum. Flytspacklet fylls nu utanför golvbrunnen. Häll utmed väggarna så att flytspacklet rinner mot avstängningslisten. Se till att Ni har tätat sprickor. När man fått en bra yta och flytspacklet är gångbart så ta bort avstängningslisten. När det har torkat ännu mera så bygger man upp fallet mot golvbrunnen med ett trög-flytande byggspackel. Ett exempel är vårt byggspackel.Allmänt

När man har flytspacklat och man ser att det är bakfall, vad gör man? Det finns två sätt, hyr en slip och slipa ner golvet (det dammar fruktansvärt mycket och är svårt att få bra). Det andra sättet är att prima och sen flytspackla igen.

flytspackling