Elektriskt värmegolv / golvvärme!

Support varje dag till 21:00

Support på eletkrisk golvvärme

Flytspackel.

Flytspackel - för badrum, hall & kök.

Flytspackel eller avjämningsmassa som det också kan heta används för att förstärka, jämna eller skapa lutande golv i badrum, kontor, institutioner och lätt industri.

Fiberflytspackel (flytspackel med armeringsegenskaper) kan också användas för ingjutning av elektrisk golvvärme eller vattenburen värme.

Flytspackel är inte avsedd som egen slityta och måste därför täckas med en lämplig beläggning, till exempel klinker, granitkeramik, vinylmatta, linoleum, parkett eller stenplattor.

I våtrum skall flytspackel täckas med godkänt membran, se byggkeramikrådets rekommendationer.

Badrum med fall till golvbrunnen och golvvärme.

Vi använder oss här av fiberarmerat flytspackel, fästprimer, armeringsnät, byggspackel samt avstängningslist.

Underlag

Betongytor skall vara rengjorda från cementspill, damm, oljerester och andra orenheter. Dammsug noggrant och om det ligger kvar limrester så ska det tas bort. Använd barkspade eller slipmaskin.
Finns det spånskiva ska allt löst spån, damm och övriga rester dammsugas bort. Använd armeringsnät för mer stabilitet. Näten är nästan 1 kvadratmeter stora och har maskmått 5 till 10cm. Tjockleken på armeringen ska vara minst 2,5mm. Undvik nät som kan rullas ut (hönsnät).

Golvtemperatur

Golv- och rumstemperaturen skall vara mellan +10°C och +25°C när spackelmassan läggs. Nedre gräns för temperaturen i underlaget är + 8°C. Drag, från avlopp och rörgenomföringar, bristande tilltäckning av dörröppningar osv kan också ändra avbindningsegenskaperna för spackelmassan och påverka slutkvaliteten. Flytspacklet bör normalt inte läggas på betonggolv där fuktigheten är högre än 90% relativ fuktighet (RF).

Primning med fästprimer

Underlaget skall alltid primas med fästprimer innan avjämningsmassan läggs på. God primning är förutsättning för ett porfritt och plant golv med god vidhäftning mot underlaget.

Primer har 3 egenskaper som gör flytspacklingen bättre, därför ska du inte hoppa över detta. Det kostar inte så mycket.

Egenskap 1: Fast man har dammsugit och gjort rent så finns det rester kvar. Primern bildar en fin film som binder detta.

Egenskap 2: Primerns film gör att fukten i flytspacklet inte försvinner ner i underliggande material. Gammal betong och underlag som RF som övriga rummet suger mycket fukt.

Egenskap 3: Primerns film hindrar luft att stiga under bränningen. Resultatet av stigande luft kan bli blåsor och luftkratrar i ytan. Detta kan även ske när det är för lite eller för utspädd primer. Även låg temperatur kan förstöra. Utifrån vad som är känt tycks huvudorsaken till uppsprickning och bom (luftfickor under flytspacklet) vara en kombination av för lite rengöring och starkt sugande underlag. Det kan krävas primning två gånger. Påföring av primer med styv borste kan också förbättra inträngningsegenskaperna för primern.


Blandningsförfarande för fästprimern:

Betonggolv: 1 del primer & 3 del vatten.

Spånskiva: Bara primer.

Starkt sugande: 1 del primer & 2 del vatten.

Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas. När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut vid spånskivegolv. Armeringen ska vara av kvalitet punktsvetsat stålnät "tråddiameter min 2,5 mm och maskvidd 50-100 mm. Sätt fast nätet i golvet med häftpistol eller skruva fast det. Låt det gå omlott på varandra.Rätt fall på flytspacklet till golvbrunnen.

Innan man häller ut flytspackel är det bra att ha nivåmarkörer i golvet. Använd nivåpinnar med tejp under till eller skruvar (vid spånskivegolv) med platta huvuden. Ca 2-4st per kvadratmeter. Mät av med vattenpasset så att det inte blir bakfall.

Fallet närmast golvbrunnen bör ligga 1:50 till 1:150. övrig yta bör vara 1:100 till 1:200.

Spärra av den kraftigare lutningen vid golvbrunnen med avstängningslisten. Avstängningslisten är 2m.

flytspackling